top of page

FAQ

Over MUSA

Waarom hebben jullie de naam MUSA gekozen?

MUSA is de afkorting voor Muslim University Students of Amsterdam. Het bestuur stelde een aantal mogelijke namen op en legde die vervolgens voor aan de leden. Zij hebben gekozen voor MUSA. Er is bewust gekozen voor een Engelse naam om aan te geven dat wij als vereniging er ook zijn voor internationale studenten. Daarnaast verschijnt Musa (ook wel Mozes genoemd) als profeet in elke monotheïstische religie, waardoor we ook verschillende religies met elkaar proberen te verbinden.

Er zijn meerdere islamitische studentenverenigingen in Nederland, waarom een nieuwe oprichten in plaats van lid te worden van bestaande verenigingen?

Aan de Universiteit van Amsterdam is er geen initiatief zoals MUSA. Wij vinden het belangrijk dat studenten van de UvA een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de studententijd van onze medestudenten en zo is MUSA ontstaan. Daarnaast merken we dat studenten niet altijd aansluiten bij bestaande verenigingen. Om een inclusieve omgeving aan de UvA te realiseren is het van belang dat iedere student het gevoel heeft een stem te hebben binnen de universiteit.

MUSA profileert zich als studentenvereniging aan de UvA, zijn ook andere studenten welkom?

Ja. Iedereen is welkom als lid (ook niet-studenten) en op onze evenementen.

Hoe ziet de planning voor komend studiejaar eruit? Wat kunnen we van MUSA verwachten?

Voor het komende studiejaar staan er verschillende activiteiten op het programma die verschillende domeinen bestrijken. Zo organiseren we activiteiten gericht op het betreden van de arbeidsmarkt, gericht op zowel persoonlijke als religieuze ontwikkeling, maar ook praktische vaardigheden (denk aan EHBO-cursus). Binnenkort komt de kalender voor volgend studiejaar online en is dan terug te vinden op onze evenementenpagina.

Waarom moet ik me registreren als niet-moslimlid van MUSA?

MUSA vindt verbinding tussen studenten erg belangrijk. Door niet-moslimlid te worden van MUSA, kun je hier ook aan bijdragen. Daarnaast is dit een kans om als niet-moslim meer kennis op te doen over de islam, voor wie daarin geïnteresseerd is. Ook organiseren we activiteiten die niet religieus geïnspireerd zijn, zoals trainingen voor young professionals en EHBO-trainingen.

De basis van MUSA is islamitisch, betekent dit dat alle activiteiten religieus geïnspireerd zijn?

Nee, niet alle activiteiten zijn religieus geïnspireerd. Zo zijn we van plan om komend studiejaar workshops te organiseren over het betreden van de arbeidsmarkt voor young professionals. Denk aan cursussen hoe je jezelf leert presenteren, maar ook het belang van behoud van authenticiteit. Ook  willen we aan het begin van het studiejaar focussen op het motiveren van studenten en het bespreken van tips voor studiesucces. Daarnaast zullen we nog enkele praktische cursussen organiseren, zoals een EHBO-opleiding en een workshop kalligrafie.

Waar vind ik gebedsruimtes?

Op de Universiteit van Amsterdam kun je bidden in de stilteruimtes. Deze zijn aanwezig op elke campus. De exacte locatie hiervan kun je hier vinden: https://student.uva.nl/onderwerpen/stilteruimtes

Hoeveel bedraagt de jaarlijkse contributie als lid van MUSA?

Onze contributie bedraagt € 15,- per jaar, exclusief 65 eurocent administratiekosten.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?

Wat jammer dat u uw lidmaatschap bij svMUSA wilt opzeggen. Dit kan door een e-mail te schrijven naar info@svmusa.nl. Indien u uw lidmaatschap voor het volgende academisch jaar wilt opzeggen, dient u dit voor de start van het academisch jaar, namelijk 1 september, aan ons door te geven. Als je ons na 1 september op de hoogte stelt, annuleren we je lidmaatschap voor het komende academische jaar. In dat geval ben je nog wel de contributie van het lopende studiejaar verschuldigd! Voor vragen kunt u ons bereiken op info@svmusa.nl

In hoeverre wordt mijn privacy gegarandeerd als ik lid word van MUSA?

De persoonsgegevens van onze leden zijn alleen beschikbaar voor het bestuur. Als bestuur houden wij uiteraard rekening met de AVG en gaan vertrouwelijk om met de gegevens van onze leden.

bottom of page